URHEILULÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ

Urheilulääketieteen Säätiö

Vuonna 1973 perustettu Urheilulääketieteen säätiö ja sen Helsingin urheilulääkäriasema sekä Helsingin yliopiston Liikuntalääketieteen yksikkö muodostavat yhdessä Helsingin Liikuntalääketieteen keskuksen. Urheilulääketieteen säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää liikuntalääketieteellistä ja liikuntafysiologista tutkimus-, opetus- ja palvelutoimintaa. Säätiön hallituksessa on edustus Helsingin yliopistolla, Työterveyslaitoksella ja urheilun keskusjärjestöillä.

 

Helsingin Urheilulääkäriasema

Urheilulääketieteen säätiö hallitsee ja ylläpitää Helsingin urheilulääkäriasemaa. Urheilulääkäriasema tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia palveluita urheilijoille, liikunnan harrastajille ja liikuntaharrastuksen aloittamista suunnitteleville, sekä menetelmät ja laitteet kokeellisten tutkimusten tekemiseen.

Liikuntalääketieteen yksikkö, Helsingin yliopisto

Urheilulääketieteen säätiö tarjoaa tilat ja toiminnat Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan liikuntalääketieteen yksikölle. Liikuntalääketieteen yksikössä toteutetaan keskuksen yliopistollinen opetus ja koulutus.

 

Helsingin Liikuntalääketieteen keskus

Helsingin Liikuntalääketieteen keskus toteuttaa korkeatasoista tutkimus-, opetus- ja palvelutoimintaa liikuntalääketieteen ja liikuntafysiologian alalta. Urheilulääketieteen säätiö hallinnoi keskuksen palveluyksikköä, Helsingin urheilulääkäriasemaa. Tutkimus- ja opetustoiminnasta vastaavat yhdessä Urheilulääketieteen säätiö, sen Urheilulääkäriasema ja yliopiston Liikuntalääketieteen yksikkö.